Muséet utgörs av två delar: ett bruksmuseum samt ett porslinsmuseum

 

 

BRUKSMUSEUM

 

 

 

 

 

Gårdens liv och historia åskådliggörs dels via de olika byggnadernas naturliga miljöer och interiörer:

 

1700-tals köksflygel med handkammare, vävkammare, pigrum samt husmamsellens rum

Vagnsmuseum med olika vagnstyper och seldon

Gårdssnickeri, med en mängd olika redskap och verktyg

Visthus, visande förrådshantering av kött och ost (samt ett av gårdens gamla vargnät !)

Kryddbod, med torkade kryddbuketter, gamla bikupor, trädgårdsmästarens redskap samt

                  linhanteringens olika moment

 dels i historiska montrar och bruksmiljön i dess helhet

 

 

 

 

PORSLINSMUSEUM

 

Svensk porslinstillverkning från 1750-talet fram till våra dagar visas med tallrikar i kronologisk ordning, dukningar, miljöer och specialmontrar samt i olika tillfälliga utställningar.

 

 

 

 

 Muséet har blivit ett av Sveriges största porslinsmuséer,  med mat- och kaffeserviser från Rörstrand, Gustavberg, Lidköping, Göteborg, Gefle, Upsala Ekeby, Karlskrona, Hackefors, Malmö, Ulfsunda och Marieberg