En grupp består av minst 15 personer.

Vid besökets början möter en guide upp vid grindarna och orienterar om gårdens intressanta historia och villkor.

Mat/Kaffe kan serveras antingen före eller efter besök i museet.

För historiskt intresserade finns, att på egen hand ströva runt o  bese det gamla gårdssnickeriet, Visthus, Vagnsmuseum etc.

Den stora samlingen av svenskt porslin ryms i flera byggnader i gårdsmiljön - kronologi, specialmontrar/utställningar, konstnärspresentationer etc.

Besöket kan vid önskemål avslutas med en guidad visning av det gamla 1700-talsköket, som är i original från tiden.

För grupper är museiverksamheten öppen mars - november.