Svenskt Porslinsmuseum ligger vid Godegårds säteri, en mycket vacker, gammal bruksegendom - tillika byggnadsminne.

 ca 30 km norr om Motala och 30 km sydost om Askersund.

 

OBS! Årets sista öppethållande var helgen lördag 26 o söndag 27 aug

 

Öppethållande:    juni,juli och aug  11.00-18.00   lördag/söndag

                            juli   11.00-18.00   alla dagar. ( Ej fredagar)

                          För förbeställda grupper öppet dagl april - november

 

_______________________________

Svenskt Porslinsmuseum

Godegårds säteri, 591 98 Motala

Tel: 070-276 2268  svenskt.porslinsmuseum@live.se  

www.svensktporslinsmuseum.se